Print de tekst

BEHEER

Wat is beheer precies?
Het administratief, technisch en commercieel beheren voor de eigenaar van zijn onroerende goed(eren).

Met andere woorden:
Alle voorkomende taken van verhuurd onroerend goed zó behartigen dat de eigenaar er de minste zorg en het meeste profijt van heeft.

Taken zijn:

 • De opname van het verhuurde of te verhuren vastgoed.
 • Het adviseren van het huurprijsniveau met de bijbehorende condities.
 • Het verzorgen van de maandelijkse huurnota (c.q. kwartaalnota).
 • Het innen van de huurpenningen.
 • Het doorsluizen ervan naar eigenaar.
 • Het zorgen voor een stipte en juiste betaling door huurder.
 • De huurder aanmanen.
 • De huurverhoging of indexering tijdig uitvoeren en huurder hierover informeren.
 • Het aanspreekpunt zijn voor huurder met vragen en/of opmerkingen.
  Zaken die onder andere aan de orde komen zijn:
  • lekkages,
  • disfunctioneren van verwarmingsinstallatie,
  • reparatie / onderhoud of vernieuwing van daken, waterborden, windveren, goten en hemelwaterafvoeren,
  • herstel en onderhoud van raam- en kozijnhout, buitendeuren etc., alsmede buitenschilderwerk,
  • controle op onderhouds- en herstelplicht van huurders.
 • Correspondentie voeren met huurder, maar ook allonges en indeplaatsstellingsovereenkomsten opmaken.
 • Offertes aanvragen bij gerenommeerde bedrijven (denk aan c.v.-installateur, aannemer, dakdekker, loodgieter etc.) en bespreken met eigenaar en huurder
 • Het controleren van de uitgevoerde werkzaamheden.
 • Het voldoen van nota's van installateur, aannemer etc. en deze in de huurafrekening na accoord van eigenaar in mindering brengen.

De kosten voor het beheren van het vastgoed bedragen 6%, exclusief BTW over de jaarhuur, afhankelijk van de grootte en de beheersintensiteit van het object. Het beheerpercentage is eveneens bespreekbaar indien verhuurder het technisch beheer zelf verzorgt.

Ingrid van Overbeek Vastgoed