Print de tekst

HUURVERHOGINGEN VAN WOONRUIMTEN PER 01 JULI

Jaarlijks wordt de huur van woonruimten per 01 juli herzien. Het percentage van de huursverhoging wordt vóór 01 juli vastgesteld.

De huursverhoging kan worden uitgevoerd en bedraagt € 50,-, exclusief BTW per woning. (Bij aanwezigheid van een puntenlijst.)

Huurder wordt tijdig geïnformeerd van deze verhoging. Verhuurder ontvangt een kopie van de verhogingsbrief.

Ingrid van Overbeek Vastgoed